PSI:n globaali kunta-alan verkosto perustettu

11.11.2016

Julkisalojen kansainvälisen liiton PSI:n (Public Services International) kunta-alan jäsenet ovat perustaneet globaalin verkoston. Uuden verkoston perustaminen pohjautuu PSI:n vuoden 2012 kongressin linjauksiin.

 

Verkoston toiminnan on tarkoitus olla jäsenlähtöistä, vailla muodollisia rakenteita ja tarjota PSI:n kunta-alaa edustaville jäsenliitoille aluerajat ylittävä yhteistyöfoorumi.

Eri teemojen ympärille muodostetaan työryhmiä, joissa jäsenliitot voivat jakaa tietoja ja hyviä käytäntöjä. Työryhmiä on muodostumassa muun muassa seuraavista teemoista: yksityistämisen vastustaminen; palvelujen uudelleen kunnallistaminen; elämiseen riittävä palkka (’living wage’); järjestäminen ja jäsenhankinta; kuntatalous ja julkinen johtaminen; työympäristö.

 

Jäsenliitoilta kartoitettiin kyselyn avulla kuntasektorin huolenaiheita sekä liittojen toiveita verkoston toiminnan suhteen. Kyselyn pohjalta sektorin suurimpia haasteita ovat:

- yksityistäminen, ulkoistaminen ja PPP-kumppanuudet

- järjestäminen ja jäsenhankinta

- työntekijöiden osaaminen, taidot ja ammatillistuminen

- ylikuormittuminen ja stressi

- yhdistymisvapaus ja neuvottelutoiminta

- huonot palkat ja työolosuhteet

- digitalisaatio (työympäristönäkökulmasta)

- katastrofivalmius sekä ilmastonmuutoksen haittojen torjuminen

- siirtolaisuus ja pakolaisuus, hätätoimet

 

Huolestuttava suuntaus monissa maissa on paikallishallinnon kuihduttaminen ja palvelujen siirtäminen keskushallinnon hoidettavaksi, jolloin kontakti palveluiden varsinaisiin käyttäjiin ja kansalaisiin katoaa. 

 

Kokous keräsi noin 45 osallistujaa eri maanosista. Ulkopuolisia puhujia olivat PSIn tutkimuslaitos PSIRUn tutkimusjohtaja Jane Lethbridge, julkisen sektorin asiantuntija Carlos Carrion Crespo ILO:sta sekä kaupunkien ja kuntien globaalin verkoston (United Cities and Local Governments - UCLG) edustaja.  

Verkoston toiminta alkaa heti nimellä "PSI Municipal Network". FIPSUn liitoista halukkaat voivat ilmoittautua verkoston jäseniksi.

 

Materiaalia:

Verkoston nettisivut

Jane Lethbridgen kokousta varten laatima selvitys "Global Overview on the LRG Sector: Challenges and Opportunities".

Kuvia tapahtumasta