Euroopan työmarkkinaosapuolet: kunnat edistämään maahanmuuttajien työllistymistä

16.12.2016

Kansainvälistä siirtolaisuuden päivää vietetään 18.12.2016. Maahanmuutto näkyy myös Suomen työelämässä. Miten ehkäistä syrjintää ja valjastaa maahanmuuttajien tuomat haasteet ja monimuotoisuus yhteiskunnalliseksi voimavaraksi?

Tähän kysymykseen yrittävät myös kunta-alan työntekijät ja työantajat vastata Euroopan tason vuoropuhelussaan. Euroopan julkisen alan ammattiliittojen kattojärjestö EPSU ja kuntaliittojen kattojärjestö CEMR sopivat joulukuun alussa yhteisistä suosituksista maahanmuuttajien syrjinnän vastaisiksi toimenpiteiksi. Osapuolet sitoutuvat edistämään maahanmuuttajien työllistymistä ja osallisuutta työpaikoilla. Maahanmuuttaja -käsitteeseen sisällytetään tässä yhteydessä niin EUn sisällä liikkuvat, työluvat ja viisumit omaavat tulijat kuin turvapaikanhakijat ja paperittomat henkilöt sekä pakolaiset.

 

Pääsy työelämään ratkaisevan tärkeää

Työelämään kiinni pääseminen on olennainen tekijä maahanmuuttajien kotouttamisen edistämisessä. Työllistämisen hallinnollisia esteitä on raivattava tieltä mahdollisuuksien mukaan.

Maahanmuuttajien sopeutuminen uusiin olosuhteisiin tapahtuu nimenomaan paikallisesti, joten kunnat ovat avainasemassa. Hyvin hoidettu maahanmuutto voi tarjota dynaamiselle kunnalle monia hyötyjä.  Kykenemättömyys mukautua maahanmuuton tuomiin muutoksiin voi puolestaan hidastaa kehitystä ja lisätä eriarvoisuutta, syrjintää ja rasismia.

 

Tarvitaan kattavat työelämän palvelut

Työnantajina kuntien on syytä toimia tiiviissä yhteistyössä ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja rakentaa maahanmuuttajille kattavat työelämän palvelut. Tulijoiden on saatava oikeaa tietoa maan työelämästä ja työntekijöiden oikeuksista sekä julkisista palveluista.  Turvapaikanhakijoiden kohdalla on panostettava osaamisen kartoittamiseen ja tunnustamiseen sekä pyrkiä lyhentämään maahan saapumisen ja työllistymisen välistä jaksoa.

 

Osallisuutta

Tasa-arvoista kohtelua sekä ennakkoluuloista ja syrjinnästä vapaan ilmapiirin ylläpitämistä työpaikoilla on edistettävä. Maahanmuuttajien osallisuutta työpaikoilla on vahvistettava, ja myös heidän parissaan työskenteleville on tarjottava tukea ja koulutusta monimuotoisuuden kohtaamiseksi. Maahanmuuttajia itseään on syytä aktiivisesti konsultoida ja osallistaa läpi näiden prosessien.

 

Hyviä käytäntöjä malliksi

Hyviä käytäntöjä ja työkaluja on jo olemassa  - niitä on osattava hyödyntää ja kehittää.  Esimerkiksi toimivasta käytännöstä on EPSUn ja CEMRin kunta-alan vuoropuhelussa Suomesta nostettu verkossa toimiva infopankki, joka tarjoaa tulijoille tietoa Suomessa elämisestä ja työskentelemisestä.

 

”Siirtolaisuuden yleistyessä myös yhteiskunnat ympäri maailmaa kohtaavat uusia haasteita, ennakkoluuloja ja mahdollisuuksia, joita siirtolaiset tuovat mukanaan taloudellisesti ja sosiaalisesti.” *

 

*http://www.ykliitto.fi/tapahtumat/kansainvalinen-siirtolaisten-paiva