EPSUn työelämän laatua käsittelevä konferenssi keräsi osallistujia Brysseliin

16.1.2017

10.-11. tammikuuta järjestettiin Brysselissä EPSUn konferenssi ”Quality Employment and Quality Public Services”, johon osallistui noin 120 jäsenjärjestöjen edustajaa eri puolilta Eurooppaa. Konferenssissa käsiteltiin laadukkaan työn sisältöä julkisella sektorilla ja perehdyttiin eri maiden tilanteisiin sekä ammattiliittojen työhön tästä näkökulmasta.

Euroopassa on viime aikoina nähty joitakin myönteisiä kehityskulkuja julkisen alan työolojen osalta. Yleisesti on nähtävissä, että EU:ssa kiinnitetään enemmän huomiota työn laatuun ja sen merkitykseen. Joissain maissa liitot ovat palanneet neuvotteluihin työehtosopimuksista mikä on myös johtanut tuloksiin parempien työolojen muodossa.

Euroopassa jatkuvat kuitenkin edelleen säästötoimet, joihin ovat kuuluneet mm. palkkojen alennukset tai jäädytykset, rajoittavat julkisen sektorin työoloja. Tavoitteena tulisi nyt olla yleinen palkkojen nousu jotta kriisistä toipuminen tapahtuisi tasa-arvoiselta ja siten kestävämmältä pohjalta sen sijaan että nousu on mahdollinen vain parhaiten toimeen tulevalle osalle väestöstä.  Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC, jonka jäseniin myös EPSU lukeutuu, onkin julistanut toiminnassaan vuoden 2017 ”palkankorotuksen vuodeksi”.  

Laadukas työ ei kuitenkaan merkitse vain riittävää palkkaa, vaan työelämän laatuun vaikuttavat lukuisat tekijät kuten esimerkiksi työajat, työsopimusten laatu sekä kysymykset työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta. Näistä ja lukuisista muista asioista puhuttiin tutkimusten ja esimerkkien valossa konferenssin aikana.  

Konferenssin raporttiin ja esityksiin pääset tästä.