Toimintaohjelman käsittely alkoi joukkovoiman vahvistamisesta

31.10.2017

PSI:n hallituksen jäsen ja JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine puhui järjestämisestä ja joukkovoiman vahvistamisesta.
PSI:n hallituksen jäsen ja JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine puhui järjestämisestä ja joukkovoiman vahvistamisesta.
Huolimatta kongressipäivän vakavista aiheista, myös kulttuurilla ja ilolla oli paikkansa. JHL:n edustajiston varapuheenjohtaja Kari Paldanius pääsi rummuttelemaan kongresin viihdytysjoukkoihin.
Huolimatta kongressipäivän vakavista aiheista, myös kulttuurilla ja ilolla oli paikkansa. JHL:n edustajiston varapuheenjohtaja Kari Paldanius pääsi rummuttelemaan kongresin viihdytysjoukkoihin.

PSI:n maailmankongressi aloitti tiistaina toimintaohjelman People over Profit käsittelyn joukkovoiman vahvistamisella.

Kongressi käsitteli PSI:n ”aseman vahvistaminen haluamamme maailman luomiseksi”,  muuttoliikettä ja pakolaisia, ilmastonmuutosta sekä terveys- ja sosiaalipalveluja.

Fipsun ja JHL:n puheenjohtaja sekä PSI:n hallituksen jäsen Päivi Niemi-Laine käytti puheenvuoron toimintaohjelman kakkososiossa, jossa pyritään vahvistamaan PSI:n asemaa. Niemi-Laine korosti puheessaan järjestämistä ja joukkovoiman mahdollisuuksia.
 
- Haasteet PSI:lla on suuret, mutta niin ovat voimatkin. Meillä on maailmanlaajuinen joukkovoima, julkisen sektorin työntekijät ja palvelujen käyttäjät, jotka meidän on valjastettava taistelemaan universaalien julkisten palvelujen, ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien, työnantajan velvollisuuksien ja demokratian puolesta, hän sanoi.
 
Hänen mukaansa ay-liikkeen vahvistamiseksi on mentävä työpaikoille ja järjestettävä työntekijöitä, niin että edunvalvontatyö näkyy työpaikoilla tuloksellisesti. Liittojen työn ja toiminnan tulee vaikuttaa työntekijöiden aseman ja työehtojen parantamiseen näkyvästi ja tuntuvasti

Hän peräänkuulutti tekoja puheitten sijaan. Järjestämisestä on tehtävä johtava malli toimia, ja liittojen tulee kouluttaa työpaikkojen aktiiveja laadukkaaseen ay-palvelutoimintaan.

- Jokainen työntekijä on saatava ymmärtämään miksi ay-liike on olemassa, ei itsensä vuoksi vaan työntekijöiden vuoksi, heidän puolestaan nujertamassa työnantajan, oikeistopolitiikan, ihmisoikeuksien vastaisen politiikan ja businesvetoisen, voittoatavoittelevan yhteiskunnan voimaa, hän sanoi.
 
Niemi-Laine kehotti globaalia ay-liikettä työpaikkojen ja katujen lisäksi näyttämään joukkovoimaansa myös twitterissä ja facessa, somessa.
- Ay-liikkeen viestissä on ajan kestävää totuutta eikä se totuus pala tulessakaan, hän päätti puheensa.

Pohjoisen julkilausuma hyväksyttiin

Asiakohdassa 2  käsiteltiin myös Pohjoisen vaalipiirin yhteistä julkilausumaa (nro 6) "Mitä enemmän ay-jäseniä, sitä parempi maailma". Asiakohdan esitteli Norjan edustaja  Erik Kollerud.
Julkilausumassa PSI pyrkii  varmistamaan ihmisarvoisen työn kaikkialla maailmassa erojen tasaamiseksi, hyvinvoinnin lisäämiseksi ja vapauden varmistamiseksi kaikille.

Lisäksi se lupaa vedota työnantajiin ja viranomaisiin kaikissa maissa, jotta ne ottaisivat yhdessä vastuun ihmisarvoisen työn varmistamisesta kaikille, mikä on edellytys demokratian kehitykselle, kun otetaan huomioon eteen tulevat lukuisat haasteet ja mahdollisuudet.

Se lupaa rohkaista myös  jäsenjärjestöjään painostamaan ammattiliittoja ottamaan näkyvämmän roolin demokratian – ja hyvinvoinnin edistämisessä – sekä tekemään työtä turvallisemman ja paremmin ennakoitavan maailman rakentamiseksi tuleville työntekijöille ja sukupolville.

Julkilausuman loppuun lisättiin vielä muutosesitys, jossa PSI vetoaa   jäsenjärjestöihinsä, että nämä perustavat, pitävät yllä ja valvovat koko organisaatiossaan järjestäytymiskomiteoita, asettavat tavoitteita liittojen kattavuuden lisäämiseksi ja ulottavat liittojen oikeudet ja edustuksen yhä useammille työntekijöille. PSI tukee näitä toimia perustamalla verkkopohjaisen Järjestäytymisverkoston parhaiden käytäntöjen, tekniikoiden ja menestystarinoiden jakamiseksi. Järjestäytymisverkoston tavoite on toimia taktisen tiedon lähteenä.
 

Teksti Maarit Uusikumpu, Kuvat Maarit Uusikumpu ja Päivi Alho