Ranska ja Pohjola samoilla linjoilla henkilöstömitoituksista

31.10.2017

SuPerin varapuheenjohtaja Jaana Dalén piti kannatuspuheenvuoron Ranskan esitykselle poistaa henkilöstömitoitus toimintaohjelmasta.
SuPerin varapuheenjohtaja Jaana Dalén piti kannatuspuheenvuoron Ranskan esitykselle poistaa henkilöstömitoitus toimintaohjelmasta.

Pohjolan vaalipiiri tuki Ranskan ehdotusta poistaa toimintaohjelmasta vanhuspalveluiden henkilömitoitusten minimitasojen määrittely. Esitys hävisi äänestyksessä.

Toimintaohjelman muutosesityksessä oli kirjaus siitä, että PSI lobbaa terveysalan kansainvälisen henkilöstövajeen ja henkilöstön eriarvoisen jakautumisen korjaamisen puolesta, ajaa lobbaamalla asianmukaista, näyttöön perustuvaa osaamisrakennetta, henkilöstön riittävää koulutusta ja henkilöstön optimaalista määrää pätevää henkilöstöä potilaiden terveydenhuollon laadun ja henkilöstön työturvallisuuden takaamiseksi ja henkilöstön vähimmäismäärän määritystä potilaisiin nähden sekä lobbaa valtioita ottamaan ammattiliitot mukaan minimitasojen määritykseen.

Ranska esitti poistettavaksi lauseesta kohdan ” ja henkilöstön vähimmäismäärän määritystä potilaisiin nähden sekä lobbaa valtioita ottamaan ammattiliitot mukaan minimitasojen määritykseen”.
Tämä tarkoittaa sitä, että Ranska ei halunnut sitovia henkilöstömitoituksia, mutta se hävisi äänestyksen.

Pohjolan vaalipiiri kannatti Ranskan esitystä,  sillä pelkona on ollut, että minimistä voi tulla maksimi.  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin varapuheenjohtaja Jaana Dalén totesi kannatuspuheessaan, että Suomella on tästä on kokemuksia.
- Erityisesti vanhuspalveluissa ja sosiaalihuollossa asiakkaiden tarpeet unohtuvat ja talous ohjaa mitoitusten määrittelyä. Myös pelkästään suhdeluku on huono, sillä siitä puuttuu mahdollisuus vastata erilaisiin tarpeisiin erilaisissa tilanteissa. 

Dalén viittasi Pohjoismaiseen NORDCARE tutkimuksiin, joissa ilmeni, että Suomessa oli kaikista Pohjoismaista alhaisin henkilöstömäärä, vaikka meillä oli ainoana maana käytössä suhdeluku ikääntyneiden potilaiden ja hoitajien välillä.
- Näemme Suomessa, että suositeltua minimiä ei noudateta, hän sanoi.

Hänen mukaansa PSI:n tulee omassa toiminnassaan korostaa terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen julkista luonnetta ja vaikuttaa maailmanlaajuisesti julkisten palvelujen resurssointiin.
– Terveys ei ole kaupan eikä sairaus, vanhuus tai raihnaisuus saa olla voiton väline. PSI:n tehtävä on korostaa palvelujen saatavuutta ja universaalisuutta sekä tasa-arvoa.

Teksti ja kuva Maarit Uusikumpu