Suomelta tukea Filippiinien vesialan ammattiliitolle

1.11.2017

JHL:n kansainvälisten asioiden toimitsija Eveliina Petälä piti kannatuspuheenvuoron Filippiinien vesialan ammattiliiton julkilausuman puolesta.
JHL:n kansainvälisten asioiden toimitsija Eveliina Petälä piti kannatuspuheenvuoron Filippiinien vesialan ammattiliiton julkilausuman puolesta.
Kongressi äänesti päivän mittaan monesta asiakohdasta ja julkilausumasta.
Kongressi äänesti päivän mittaan monesta asiakohdasta ja julkilausumasta.

Keskiviikkona kongressin asialistalla oli toimintaohjelman osio 4, joka käsittelee oikeudenmukaista maailmantaloutta. Suomi antoi vahvan tuen Filippiinien vesialan ammattiliitolle.

Keskiviikkona kongressin asialistalla oli toimintaohjelman osio 4, joka käsittelee oikeudenmukaista maailmantaloutta. Asiakohdassa käytettiin runsaasti puheenvuoroja verotuksesta, veronkierrosta, valtion velkakriiseistä, rahoitusinstituutioiden sanelupolitiikasta, yksityistämisestä, korruptiosta ja naisten taloudellisesta epätasa-arvosta. Jotkut puheenvuorot saivat runsaasti kannustushuutoja ja aplodeja.

Filippiiniläinen edustaja Abigail A. Almeria puhui Filippiinien vesialan ammattiliiton julkialusuman (nro 31) puolesta. Julkilausumassa ilmaistaan huoli vauhdilla etenevästä yksityistämisestä, rakenneuudistuksista  ja julkinen-yksityinen kumppanuushankkeiden (PPI) etenemisestä Aasian ja Tyynenmeren alueen rahoituslaitoksissa

Almeria totesi,  että Aasian kehityspankki ADB vaikuttaa  poliitikkoihin ja pakottaa heitä hyäksymään PPP-hankkeita.

-  Rahoituslaitokset haluavat viedä eteenpäin vapaakauppasopimuksia ja avata enemmän markkinoita voitontavoittelulle.

Vesialan ammattiliitto haluaa, että PSI vahvistaa toimintamekanismeja, joilla Aasian kehityspankki ja muut alueen kehitys- ja investointipankit saadaan noudattamaan työelämän perusoikeuksia (core labour standards) muun muassa kokoontumis- ja neuvotteluoikeuksia sekä työturvallisuutta.

Filippiinien julkilausumaehdotus (nro 31) sai vahvaa tukea monelta maalta, myös Suomelta, ja se hyväskyttiin ilman vastalauseita.

JHL:n kansainvälisten asioiden toimitsija Eveliina Petälän mukaan JHL on yhdessä SASKin ja pohjoismaisten sisarliittojensa kanssa tukenut PSI:n Aasian ja Tyynenmerenalueen työtä sen puolesta, että Aasian kehityspankki ADB:n hankkeissa noudatettaisiin työelämän perusoikeuksia  ja puolustettaisiin laadukkaita julkisia palveluja.

- Työ on haastavaa, koska julkinen-yksityinen- kumppanuushankkeide edistäminen on vahvasti alueellisten kehityspankkien agendalla. Lisäksi useissa hankkeissa  loukataan räikeästi työntekijöiden oikeuksia, Petälä sanoi kannatuspuheessaan.

Hän piti tärkeänä jatkuvaa vuoropuhelua ja kykyä liittoutua kansalaisjärjestöjen sekä toisten globaalien ammattiliittojen kanssa.  Näin voidaan uskottavasti edistää tavoitteita ja vaikuttaa.

Petälän mukaan Aasian alueella  PSI onkin ottanut johtavan roolin ja työ on tuottanut tuloksia.

- Useissa ADBn politiikka-asiakirjoissa näkyy alueellisen vaikuttamistyön merkitys. ADB on mm. sitoutunut noudattamaan ILOn työelämän perusoikeksia hankkeissaan. Ongelmana on, että niitä ei käytännön tasolla noudateta. Alueellista painostusta on jatkettava, hän sanoi.

Hän pitää ammattiliittojen rooli tärkeänä valvonnassa.

- Olemme tukeneet liittojen kapasiteetin vahvistamista sekä tietoisuuden lisäämistä ADB:n harjoittaman politiikan seurauksista. Esimerkiksi Filippiineillä liitot ovat onnistuneet estämään ADB:n lainoittaman veden yksityistämishankkeen, Petälä kertoi.

Työtä ADB:n tietoisuuden lisäämiseksi julkisista palveluista ja työelämän perusoikeuksista ja köyhyyden vähentämiseksi on jatkettava.

-  Tähän tarvitaan sitoutumista PSIn kaikilla tasoilla, niin keskustoimistossa, alueella kuin kansallisesti.

Petälä kehotti kehittyneiden maiden PSIn jäsenliittoja sitoutumaan  taloudellisen tuen lisäksi vaikuttamaan omien maidensa virkamiehiin, jotka istuvat ADB:n hallintoelimissä.

- Parhaat keskustelut suomalaisten virkamiesten kanssa olenkin käynyt lentokentillä matkalla ADB:n vuosikokouksiin. Kaikki tilaisuudet on hyödynnettävä!

Teksti ja kuvat Maarit Uusikumpu