Kongressi lisäsi nuorten määrää PSI:n elimissä

2.11.2017

Sari Koivuniemi Tehystä oli ääntenlaskijana torstain äänestyksissä.
Sari Koivuniemi Tehystä oli ääntenlaskijana torstain äänestyksissä.
Torstai-aamupäivänä  äänestettiin sääntömuutoksista ja nuorten komiteasta.
Torstai-aamupäivänä äänestettiin sääntömuutoksista ja nuorten komiteasta.

PSI:n kongressi hylkäsi esityksen nuorten komitean, mutta vahvisti nuorten asemaa säännöissään.

PSI:n maailmankongressi käsitteli PSI:n  sääntömuutoksia. Muutoksista äänestettiin pakettina paitsi päätöslauselmasta 54, joka koski nuorten komitean sisällyttämistä PSI:n sääntöihin ja olisi ollut uusi kohta sääntöihin.

Nuorten komiteaa kannatettiin muutaman puheenvuoron verran. PSI:n hallitus esitti kuitenkin sen hylkäämistä, ja pääsihteeri Rosa Pavanelli muistutti juuri päätetyistä säännöistä, joissa sitouduttiin kaksinkertaistamaan nuorten määrä PSI:n elimissä. Lisäksi nuoret pääsevät jatkossa mukaan myös työvaliokuntaan. Yhdessä puheenvuorossa pidettiin hyvänä,  jos nuoret istuvat samoissa elimissä muiden kanssa eviätkä eristäydy omiin komiteoihinsa.

Sääntömuutospakettia kannatti 684, vain 14 äänesti vastaan. Päätöslauselmaesitys 54 kaatui äänin 428–183.  Sääntömuutosten läpimenoon tarvitaan kaksikolmasosan enemmistö.

Kongressissa julkaistiin PSI:n yksityistämisen vastainen internet-alusta peopleoverprofit.it, jolla voi jakaa mielipiteitä ja tietoa maailmanlaajuisesti.

Käy kurkkaamassa http://peopleoverprofit.online/

Teksi ja kuvat Maarit Uusikumpu