Reilumpi työelämä Eurooppaan

10.11.2017

Keväällä 2017 Euroopan komissio julkaisi toimenpidepakettinsa sosiaalisen Euroopan vahvistamiseksi. Tavoitteena ovat oikeudenmukaisemmat työmarkkinat ja hyvinvointijärjestelmät. Tämä on merkittävä käänne Euroopan unionissa, sillä sosiaalisten oikeuksien kehittäminen oli täysin jäissä edellisen komission aikana.

Paketti sisältää julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi, joka on tarkoitus hyväksyä 17.11.2017 Göteborgissa pidettävässä EU:n sosiaalialan huippukokouksessa. Julistuksessa on listattu 20 periaatetta, joilla halutaan edistää työntekijöiden ja EU:n kansalaisten oikeuksia. Paketti sisältää myös merkittäviä työelämää koskevia lakialoitteita, joilla sosiaalisten oikeuksien pilaria on tarkoitus toteuttaa.

Yksi työntekijöiden kannalta merkittävä komission aloite koskee epätyypillisissä työsuhteissa olevien ja itsensä työllistäjien sosiaaliturvan parantamista. Toinen merkittävä aloite on työsuhteen kirjallisia ehtoja koskevan direktiivin uudistaminen. Työnantaja mm. velvoitettaisiin ilmoittamaan kirjallisesti työtuntien määrän tietyllä liikkumavälillä. Tämä mahdollistaa mm. nollatyösopimusten käytön rajoittamisen.

Euroopan ammattiyhdistysliike on suhtautunut hyvin positiivisesti komission linjanmuutokseen. Sosiaalisten oikeuksien pilari ei kuitenkaan saa jäädä pelkäksi julistukseksi. Oikeudenmukaisempaa työelämää Euroopassa on rakennettava konkreettisilla toimilla. Näin ehkäistään parhaiten maiden keskinäistä työehdoilla tapahtuvaa epätervettä kilpailua.

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC on käynnistänyt sosiaalisessa mediassa Göteborgin huippukokoukseen (17.11.) kestävän "Social Rights First" -kampanjan, jossa esitetään eurooppalaisen ay-liikkeen 10 kohdan vaatimuslista. Kampanjasivuilla jokainen voi osallistua kampanjaan.

SAK julkaisi 7.11. oman EU-puheenvuoronsa Euroopan kehittämiseksi.