Vesi on perusoikeus -kansalaisaloite etenee

1.2.2018

Euroopan komissio julkaisi 1.2.2018 ehdotuksen EU:n juomavesidirektiivin uudistamiseksi.

Ehdotus on osa komission kiertotaloutta koskevia toimia. Sillä pyritään edistämään EU-kansalaisten vesijohtoveden saantia ja siten vähentää pullotetun veden pakkaustarpeita.

Kyseessä on ensimmäinen eurooppalaisen kansalaisaloitteen Vesi on perusoikeus (Right2Water) perusteella tehty lainsäädäntöesitys.

Kansalaisaloite keräsi vuonna 2012-2013 yli 1,8 miljoonaa allekirjoitusta, ja siinä vaadittiin komissiolta lainsäädäntöä, jolla turvataan vesihuolto ihmisoikeutena.

Vaatimukset lainsäädännöstä eivät ole edenneet odotetulla tavalla, ja komissio on vastannut aloitteeseen lähinnä tiedonannolla (2014). Nyt uusi direktiiviehdotus velvoittaa jäsenvaltioita turvaamaan pääsyn puhtaaseen juomaveteen haavoittuville ja syrjäytyneille ryhmille. Puhtaan veden saantia ei kuitenkaan edelleenkään tunnusteta ihmisoikeudeksi. 

Kansalaisaloite on kuitenkin onnistunut keskustelunherättäjänä ja toiminut tukena vesihuollon yksityistämisen vastustamisessa sekä hillinnyt vesihuollon avaamista kilpailulle.

Seuraavaksi juomavesidirektiiviehdotus menee Euroopan parlamentin käsittelyyn.

 

.................

Euroopan julkisen alan ammattiliittojen kattojärjestö EPSU ja sen jäsenliitot ovat toimineet aktiivisesti teeman parissa. EPSUn aloitteesta käynnistettiin vuonna 2012 kaikkien aikojen ensimmäinen onnistunut eurooppalainen kansalaisaloite, ”Right2Water” – Vesi on perusoikeus. Suomessa aloite keräsi lähes 15 000 allekirjoitusta.

Liitteet