Euroopan komissio julkaisi 1.2.2018 ehdotuksen EU:n juomavesidirektiivin uudistamiseksi.
Maahanmuuttajien työllistyminen Suomeen on edelleen monen mutkan takana. Haasteina ovat muun muassa raskas työlupaprosessi, pitkät käsittelyajat ja kieli.
Keväällä 2017 Euroopan komissio julkaisi toimenpidepakettinsa sosiaalisen Euroopan vahvistamiseksi. Tavoitteena ovat oikeudenmukaisemmat työmarkkinat ja hyvinvointijärjestelmät. Tämä on merkittävä käänne Euroopan unionissa, sillä sosiaalisten oikeuksien kehittäminen oli täysin jäissä edellisen komission aikana.
PSI:n maailmankongressin viimeisenä päivänä, perjantaina, valittiin PSI:lle johtajisto seuraavalle viisivuotiskaudelle, hyväksyttiin toimintaohjelma ja sitouduttiin naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen.