Euroopan julkisen sektorin ammattiliittojen kattojärjestö EPSU haastaa tänään 15.5.2018 EU-komission oikeuteen, koska komissio on kieltäytynyt tekemästä Eurooppa-neuvostolle lakialoitetta työmarkkinaosapuolten neuvottelemasta sopimuksesta.
Euroopan komissio julkaisi 1.2.2018 ehdotuksen EU:n juomavesidirektiivin uudistamiseksi.
Maahanmuuttajien työllistyminen Suomeen on edelleen monen mutkan takana. Haasteina ovat muun muassa raskas työlupaprosessi, pitkät käsittelyajat ja kieli.
Keväällä 2017 Euroopan komissio julkaisi toimenpidepakettinsa sosiaalisen Euroopan vahvistamiseksi. Tavoitteena ovat oikeudenmukaisemmat työmarkkinat ja hyvinvointijärjestelmät. Tämä on merkittävä käänne Euroopan unionissa, sillä sosiaalisten oikeuksien kehittäminen oli täysin jäissä edellisen komission aikana.