FIPSU tukee ammattiliittojen kansainvälistä yhteistyötä

 

Edunvalvontaa, tiedottamista ja vaikuttamista - meillä ja maailmalla

 

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry tukee ja koordinoi seitsemän ammattiliiton yhteistyötä kansainvälisessä edunvalvonnassa - tiedottaa, kouluttaa ja vaikuttaa kansallisiin ja EU-tason linjauksiin ja päätöksiin.

 

FIPSUn toiminnasta vastaa hallitus ja hallituksen varajäsenet. Toimintaa toteuttaa sihteeristö ja sihteeri. Lisäksi FIPSUn työskentelyyn osallistuvat myös eri alojen taustaryhmien jäsenet.

FIPSU edustaa jäsenliittojensa kautta lähes 500 000 suomalaista julkisen alan työntekijää ja kokoaa yhteen liittoja kaikista palkansaajien keskusjärjestöistä: SAK, STTK ja Akava.

FIPSU tuottaa tutkimuksia, julkaisuja ja raportteja.

 

FIPSUssa toimii myös nuorisoverkosto, jonka kautta edistetään nuorten kiinnostusta ja osallistumista kansainvälisen edunvalvonnan kysymyksiin.

 

FIPSU-liitot keskusjärjestöittäin:

 

Miten FIPSU toimii?

 

FIPSU vaikuttaa EU-tason päätöksiin

osallistumalla kattojärjestöjensä EPSUn ja ETUCEn kautta julkisen alan sosiaaliseen vuoropuheluun, eli työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisiin EU-tason neuvotteluihin, missä käsitellään mm. työllisyyttä, koulutusta, tasa-arvoa ja työsuojelua.

 

FIPSU edistää julkisten palvelujen kehittämistä

Euroopassa ja kotimaassa yhteistyössä muiden eurooppalaisten julkisen alan ammattiliittojen kanssa. FIPSU seuraa julkista sektoria koskevien asioiden valmistelua ja päätöksiä EU:ssa ja ottaa kantaa palvelujen laatuun ja työntekijöiden asemaan vaikuttaviin tekijöihin, kuten palvelujen ulkoistamiseen ja budjettien leikkaamiseen.

 

 

 

FIPSU välittää tietoa kansainvälisestä ay-toiminnasta

tiedottamalla kotimaisille sidosryhmille julkista sektoria koskevista kansainvälisistä kysymyksistä sekä kansainvälisille yhteistyötahoille Suomen julkisen alan tilanteesta ja edunvalvonnasta.  

 

FIPSU vaikuttaa päättäjiin kotimaassa

esittämällä jäsenliittojensa näkemyksiä kotimaisille työnantajille ja poliittisille päättäjille sekä tuottamalla lausuntoja ja selvityksiä poliittisen päätöksenteon tueksi.

 

FIPSU tukee jäsenliittojaan kansainvälisessä toiminnassa

järjestämällä seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja koulutuksia jäsenliittojensa toimijoille ja muille yhteistyötahoille.

 

 

 

 

 

Laaja yhteistyö- ja vaikuttamisverkosto