Jäsenliitot

Tehy
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Palkansaajajärjestö Pardia
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty