Lyhenteet:
 

AKAVA

Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö

BUSINESS-EUROPE

Euroopan työnantajajärjestö

CEEP

Julkisten työnantajien/yritysten eurooppalainen yhdistys

CEMR

Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto

EAY (ETUC)

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö

EI

Opetusalan kansainvälinen järjestö

EK

Elinkeinoelämän keskusliitto

EPSU

Euroopan julkisen alan ammattiliittojen keskusjärjestö

ETUCE

Opetusalan eurooppalainen etujärjestö

EU

Euroopan unioni

FIPSU

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys

HOSPEEM

Euroopan terveydenhuoltoalan työnantajajärjestö

ILO

Kansainvälinen työjärjestö

IMF

Kansainvälinen valuuttarahasto

ITUC

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö

KT

Kunnallinen työmarkkinalaitos

NLS

Pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteistyöneuvosto

NOFS

Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö

OECD

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

PAY (NFS)

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö

PERC

Yleiseurooppalainen alueneuvosto

PSI

Julkisalojen kansainvälinen liitto

SAK

Suomen ammattiliittojen keskusliitto

STTK

Toimihenkilökeskusjärjestö

WB

Maailmanpankki

VTML 

Valtion työmarkkinalaitos

WTO

Maailman kauppajärjestö