Nuorisoverkosto

FIPSUn nuorisoverkosto: Tietoa ja toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti

FIPSUn nuorisoverkosto toimii vuonna 2012 perustetun EPSUn nuorisoverkoston Suomen haarana. EPSUn nuorisoverkoston perustamisen tavoitteena on tuoda nuorten näkemykset keskusteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon.  Suomen verkostossa keskitytään FIPSUssa, Euroopan EPSUssa ja maailmanliitto PSI:ssä käsiteltäviin nuorisoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin ja aiheisiin.

Toimintansa kautta FIPSUn nuorisoverkosto pyrkii yhtäältä tekemään kansainvälistä AY-kenttää tunnetuksi kotimaassa ja toisaalta edistämään suomalaisnuorten näkökulman viemistä kansainväliselle tasolle EPSUn nuorisoverkoston kautta.

Verkostossa toimii FIPSUn jäsenliittojen edustajia jotka vievät tietoa nuorisoa koskevista kansainvälisistä asioista omiin liittoihinsa ja pyrkivät aktivoimaan nuoria toimimaan ja verkostoitumaan myös kansainvälisesti AY-kysymyksissä. Tuomalla kansainväliset aiheet ja keskustelut nuorten ulottuville tarjotaan laajempi näkökulma Suomen työmarkkinatilanteeseen ja nuoria koskettaviin kysymyksiin ja haasteisiin. Euroopassa – ja maailmalla – nuorten yhteisinä haasteina on muun muassa kasvava nuorisotyöttömyys ja työelämän sekä työn laadun muuttuminen ja näihin reagoiminen.

Liitoissa nuorisoverkostolla on seuraavat yhteyshenkilöt:

JHL: Ossi-Pekka Ollikainen (ossi-pekka.ollikainen(at)jhl.fi)

Jyty: Heikki Wilén (heikki.wilen(at)jytyliitto.fi

SuPer: Tanja Oksanen (tanja.oksanen(at)superliitto.fi)

Tehy: Atte Mäki (atte.maki(at)tehy.fi)

Nuorisoverkoston koordinaattorina toimii FIPSUn sihteeri Anna Malinen (anna.malinen(at)jhl.fi).