En röst, gemensamma intressen, starkare intryck

 

FIPSU (EU-föreningen för den offentliga sektorns fackliga organisationer i Finland) samordnar den internationella intressebevakningen för sina medlemsförbund.


FIPSU förmedlar information på europeisk och global nivå för fackförbund på offentliga sektorn och andra aktörer i Finland.

 

Kontakt

 

FIPSU rf c/o JHL
Sörnäs strandväg 23
00500 Helsingfors
(PB 101, 00531 HELSINGFORS)

+358 (0)10 7703 492
fipsu@jhl.fi

 

 

FIPSUn jäsenliitot ovat JHL, Tehy, SuPer, Jyty, Pardia, OAJ ja Talentia